Media Vaulting

Terminem „Media Vaulting” opisujemy gromadzenie wszelkich treści w postaci elektronicznej celem ich składowania w bezpiecznej lokalizacji. Podstawowym sposobem bezpiecznego gromadzenia zdigitalizowanych zasobów jest zautomatyzowanie procesu zdalnego wykonywania kopii zapasowych poprzez łącze szerokopasmowe. Wykorzystywana metoda Electronic Vaulting pozwala na bezobsługowe funkcjonowanie systemu zdalnego wykonywania kopii zapasowych.

**Oferujemy gromadzenie i serwowanie informacji z wykorzystaniem własnych zasobów:

  • systemów dyskowych klasy enterprise,
  • automatycznych bibliotek taśmowych,
  • deduplikowania danych,
  • wirtualnych bibliotek taśmowych,
  • własnych rozwiązań typu Appliance,
  • Skarbca, depozytu na kopie klonowe wszelkich nośników danych.

Zlecenie gromadzenia informacji elektronicznej w Centrum Danych Vault jest opłacalnym przedsięwzięciem ponieważ oznacza:

  • dostępną natychmiast niezależną bezpieczną lokalizację dla krytycznych danych,
  • Brak inwestycji w tworzenie i utrzymywanie lokalnych rozwiązań IT,
  • Oszczędność logistyczną, pewność ochrony nośników,
  • Redukcję kosztów poprzez możliwość elastycznego zarządzania parametrami, / kopia, archiwum, cykl życia informacji.

Propozycja współpracy kierowana jest do firm pragnących zlecić opiekę w ramach DR nad szybko rosnącymi zasobami elektronicznymi, do providerów internetowych oraz innych dostawców treści multimedialnych.

Zapytania prosimy kierować na adres: biuro@vault.pl